+31 26 352 89 80 info@peakandvalley.nl

Organisatie Adviesbureau Peak & Valley

verbindt mensen en organisaties
Lees Meer

Verkennend en vrijblijvend

Wilt u kennismaken?

Concrete oplossingen voor uw organisatie

Onze Aandachtsgebieden

Voor Peak & Valley betekent adviseren meer dan alleen “vertellen hoe het moet”. De professionals in het Peak & Valley netwerk gaan verder. Ze willen in principe ook altijd samen met u de volgende stap maken. Deze stap houdt in dat de professionals van Peak & Valley zich willen verbinden aan u en uw organisatie. Wij willen eraan bijdragen dat onze gezamenlijke inspanning leidt tot een concrete oplossing voor het aandachtsgebied voor uw organisatie. De diversiteit binnen het netwerk maakt dit ook daadwerkelijk mogelijk. Professionals van Peak & Valley vervullen rollen als veranderbegeleider, strategisch adviseur, innovator, inhoudelijk adviseur, programmamanager en projectleider.

Openbare Orde & Veiligheid

Openbare orde en veiligheid is een breed begrip. Hieronder vallen alle activiteiten die bedoeld zijn om onze samenleving veilig te houden. Deze activiteiten kunnen zich richten op het voorkomen van incidenten, maar ook op het bestrijden ervan of ervoor zorgen dat we na incidenten zo snel mogelijk weer ons leven kunnen hervatten.

De Moderne Gemeente

Als in rapporten of in de media wordt gesproken over “de gemeente”, dan wordt vaak de gemeentelijke organisatie bedoeld, waarin politici en ambtenaren samen zorg dragen voor de zaken die binnen de gemeentegrenzen spelen. De politici en de ambtenaren zijn inderdaad belangrijk, en hebben ook grote invloed op wat er binnen de gemeentegrenzen gebeurt. Maar zij zijn zeker niet de enige.

Mobiliteit

Nederland is dichtbevolkt. Het aantal inwoners per vierkante kilometer hoort tot de hoogste gemiddelden ter wereld. Daarnaast is Nederland een logistiek knooppunt. Vanaf Rotterdam lopen veel handelswegen, over land en over water, naar het oosten en naar het zuiden. Het is van groot belang om alle bestemmingen voor wonen en werken, en voor handel, goed bereikbaar te houden.

Wat speelt er op dit moment

Actueel

Corona

De Corona crisis beïnvloedt bijna alles in ons dagelijks leven. Ook voor Peak & Valley heeft Corona veel veranderingen gebracht. Wij hebben onze dienstverlening voort kunnen zetten dankzij een snelle optimalisatie van onze digitale hulpmiddelen, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van elkaars kennis en ervaringen. Daardoor konden onze projecten worden voortgezet, en zelfs worden geïntensiveerd.

Lees meer

E-learning

Alias Onderwijs is in het netwerk van Peak & Valley dé partner voor het organiseren van trainingen en opleidingen. Samen met Alias onderwijs werken wij op dit moment aan elektronische opleidingsmodules op verschillende onderdelen, waaronder het BOB besluitvormingsproces en de inzet van informatieknoopunten bij informatiegestuurde veiligheid.

Lees meer

Onze Specialiteiten

Diensten

Professionals van Peak & Valley vervullen veel verschillende rollen voor onze klanten, variërend van strategisch adviseur tot programmamanager. Peak & Valley is vooral actief binnen overheids- en semi overheidsorganisaties.

Binnen het netwerk van Peak & Valley is ook expertise aanwezig in de volgende onderwerpen:

  • research & development (o.a. besluitvorming en evaluatie)
  • faciliteren van netwerken
  • kennismanagement
  • implementatiebegeleiding
  • opleidingen en trainingen (inclusief e-learning)
  • het ondersteunen van aanbestedingstrajecten
  • training en afstudeerbegeleiding

Kernbegrippen in de dienstverlening van Peak & Valley zijn: plezier, vertrouwen, betrokkenheid, deskundigheid, inzet en creativiteit.

Tussen de Heuvels en het dal

Over ons

Het hart van het netwerk klopt in ons mooi gelegen kantoor in het centrum van Arnhem. Vanuit ons kantoor richting het zuiden passeert u de Rijn en reist u de uiterwaarden van de Betuwe in. Een vruchtbaar dal dat met name in de lente heerlijk is om te vertoeven. Vanuit ons kantoor richting het Noorden passeert u het stadspark Sonsbeek en bereikt u de Veluwe. Daar vindt u de heuvels voor mooie tochten en prachtige vergezichten. Wij bevinden ons dus tussen de heuvels en het dal. Peak & Valley.

 

Contact opnemen

Zijpendaalseweg 8, 6814 CK Arnhem
+31 26 352 89 80
info@peakandvalley.nl