+31 26 352 89 80 info@peakandvalley.nl

Over Ons

Over Peak & Valley

Peak & Valley adviseert over samenwerken, en is zelf ook een samenwerkingsverband. We vormen een netwerk dat bestaat uit ervaren verander- en programmamanagers, adviseurs en deskundigen in verschillende vakdisciplines. Ieder van deze adviseurs heeft zijn of haar eigen specifieke ervaringsopbouw en expertise, maar allen zijn zij in staat om organisaties en teams binnen organisaties te begeleiden in complexe verandertrajecten. Deze professionals maken deel uit van het Peak & Valley Consultancy Netwerk en kunnen een beroep doen op alle binnen het netwerk beschikbare kennis en competenties.

Het hart van het netwerk klopt in ons mooi gelegen kantoor in het centrum van Arnhem. Vanuit ons kantoor richting het zuiden passeert u de Rijn en reist u de uiterwaarden van de Betuwe in. Een vruchtbaar dal dat met name in de lente heerlijk is om te vertoeven. Vanuit ons kantoor richting het Noorden passeert u het stadspark Sonsbeek en bereikt u de Veluwe. Daar vindt u de heuvels voor mooie tochten en prachtige vergezichten. Wij bevinden ons dus tussen de heuvels en het dal. Peak & Valley.

Peak & Valley

Organisatie

Peak & Valley verbindt mensen en organisaties. Peak & Valley ondersteunt organisaties in complexe vraagstukken waarin samenwerking tussen organisatie onderdelen en tussen organisaties centraal staat. De complexiteit van die vraagstukken schuilt in de vele belangen die spelen, de onduidelijke relaties tussen oorzaken en gevolgen van problemen en oplossingen en in het grote aantal belanghebbenden dat betrokken is bij de vraagstukken. Vaak speelt in deze vraagstukken de toepassing van moderne (informatie-) technologie een belangrijke rol. Wij benaderen organisatieproblemen vanuit verschillende invalshoeken (innovatie, strategie, verandermanagement, wet- en regelgeving, bedrijfs- en bestuurskunde, informatiemanagement, personeelsbeleid en -zorg).

Peak & Valley maakt voor haar dienstverlening gebruik van een netwerk dat bestaat uit ervaren verander- en programmamanagers, adviseurs en deskundigen in verschillende vakdisciplines. Ieder van deze adviseurs heeft zijn of haar eigen specifieke ervaringsopbouw en expertise, maar allen zijn zij in staat om organisaties en teams binnen organisaties te begeleiden in complexe (verander)trajecten. Deze professionals maken deel uit van het Peak & Valley Consultancy Netwerk en kunnen een beroep doen op alle binnen het netwerk beschikbare kennis en competenties. Door de variatie in kennis en deskundigheid slaagt Peak & Valley erin om voor iedere klant een passende oplossing te bieden voor ieder complex vraagstuk.

Medewerkers

Onze professionals

Wanneer u contact zoekt met ons, dan zult u waarschijnlijk één van de volgende leden van het kernteam aantreffen:

Adri Janssen

Aanspreekpunt voor organisatorische aangelegenheden en netwerkbeheer

Willem van Santen

Aanspreekpunt voor artistieke en conceptuele zaken: inhoudelijke intake van klantvragen

Harm Reindsen

Aanspreekpunt voor administratieve zaken en planning 

Samenwerking Tussen Organisaties

Visie

Organisatiegrenzen vervagen. De activiteiten binnen organisaties worden in steeds sterkere mate beïnvloed door activiteiten van buitenstaanders. Deze buitenstaanders kunnen ketenpartners zijn, maar ook klanten, leveranciers of belangengroepen. Succesvolle organisaties bewijzen dagelijks dat zij in harmonie met de buitenwereld kunnen leven en in staat zijn tot vergaande samenwerking met mensen en organisaties in die buitenwereld.

In de visie van Peak & Valley is samenwerking tussen organisaties het resultaat van een proces waarin organisaties en mensen zichzelf en elkaar hebben leren kennen. Op basis van deze kennis over en weer zijn mensen en organisaties in staat om productieve verbindingen aan te gaan met anderen. We beginnen dus meestal met het benoemen van de eigen unieke kwaliteiten en doelen van een organisatie, voordat we ons gaan richten op de toegevoegde waarde van samenwerking. Samenwerken is een voortdurend proces van wederzijds leren en daardoor gezamenlijk groeien. Dat leerproces en die groei vinden altijd plaats in kleine stapjes. Peak & Valley noemt dat een evolutionair proces. Het eindpunt van de groei is vooraf niet altijd te bepalen, maar het proces van leren en groei is wel te organiseren. In dat proces vindt periodiek evalueren en bijstellen van afspraken, regels en procedures plaats.

De ontwikkeling van de informatietechnologie heeft grote invloed gehad op maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. Moderne vormen van samenwerking worden in gang gezet en mogelijk gemaakt door de techniek. Peak & Valley vindt dat het past bij moderne organisaties om voortdurend op zoek te blijven naar mogelijkheden om te vernieuwen. Centraal in die zoektocht staat de vraag op welke wijze nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de realisatie van de missie en doelstellingen van een organisatie. Doelgericht innoveren dus.

Contact opnemen

Zijpendaalseweg 8, 6814 CK Arnhem
+31 26 352 89 80
info@peakandvalley.nl