+31 26 352 89 80 info@peakandvalley.nl

Aandachtsgebieden

Mobiliteit

Nederland is dichtbevolkt. Het aantal inwoners per vierkante kilometer hoort tot de hoogste gemiddelden ter wereld. Daarnaast is Nederland een logistiek knooppunt. Vanaf Rotterdam lopen veel handelswegen, over land en over water, naar het oosten en naar het zuiden. Het is van groot belang om alle bestemmingen voor wonen en werken, en voor handel, goed bereikbaar te houden. Daarbij moeten we duurzaamheid van onze samenleving goed in het oog houden.

Duurzame, veilige en vlotte doorstroming  van verkeer vraagt om een innovatieve aanpak en om samenwerking tussen heel veel verschillende organisaties. Peak & Valley ondersteunt innovatie- en samenwerkingsprogramma’s op het gebied van mobiliteit, vaak als programmamanager of anders als strategisch adviseur. In die programma’s worden concrete inhoudelijke resultaten geboekt en wordt gelijktijdig gewerkt aan de ontwikkeling duurzame “network governance” afspraken en werkwijzen.

 

Contact opnemen

Zijpendaalseweg 8, 6814 CK Arnhem
+31 26 352 89 80
info@peakandvalley.nl